రోశయ్య గారి ప్రస్థానం!

గుంటూరు జిల్లాలోని వేమూరులో మిడిల్ క్లాస్ వైశ్యుల కుటుంబంలో జులై 4వ తేదీన 1933న రోశయ్య గారు జన్మించారు.గుంటూరులోని హిందూ కళాశాలలో కామర్స్ అభ్యసించారు. 1950 లో...

Read more
Page 131 of 131 1 130 131